Bed & Breakfast & Restaurant d’Hellekapelle

Michel & Carine Dehem
Dikkebusstraat 171

8958 LOKER   


Tel: 057/20 24 83
www.dhellekapelle.be  •  info@dhellekapelle.be
  

© Bed & Breakfast d’Hellekapelle  2014

Conditions

Welcome!

Suggestion
                                                                             

hutsepot
waterzooi
liefde is ... een hartenwafel delen in d'hellekapelle